Ellátási területekA létrejött praxisközösségben 1 felnőtt, 3 vegyes és 1 gyermek háziorvosi praxis vesz részt, ezek ellátási területe a következő településekre terjed ki

Borsodnádasd

Járdánháza

Arlóa lakosság egészségi állapotának javítása, személyre szabott ellátás tervezése
az egészséget szolgáló magatartás kialakításának segítése
kórállapotnak megfelelő, személyre szabott ellátás biztosítása
egyéni és közösségi egészségmagatartás fejlesztése, egészségtudatosság javítása
a lakosság aktív bevonása az egészséggel kapcsolatos tevékenységekbe